Vad kostar egentligen och hur betalar jag?

Nollningen arrangeras av studentkåren och det är därför obligatoriskt att vara medlem för att delta på nollningen. Du kan välja om du vill bli medlem per termin eller per läsår. Vi följer Högskolans terminsdatum, vilket innebär att en termin är antingen HT eller VT och ett läsår är HT+VT/VT+HT.

Medlemskap för en termin: 290 kronor.

Medlemskap för ett läsår: 500 kronor.

Mer info om hur du betalar din medlemsavgift hittar du på studentkårens webbplats.

Deltagaravgiften för själva Nollningen är 500 kr och hela summan kommer oavkortat att gå till aktiviteter, mat vissa dagar, dryck och annat kul för att du ska få en så lyckad nollning som möjligt. Nolleavgiften betalas till Staben när du anländer till Campus första dagen.

Som avslutning på vår härliga nollning är det anordnat en avslutningsfest i Halmstad. Här kommer alla nya studenter samlas för en rejäl fest tillsammans. Information kring var du köper biljetten kommer ges första dagen på nollningen samt påminnas under nollningen.  Kostnaden för avslutningsfesten kommer vara ca 280-300 kr och betalas under nollningen. Denna festen kommer vara den perfekta avslutningen på nollningen och vi garanterar att ni kommer ha en spexig afton! (ps. på avslutningsfesten kommer en liten överraskning till er nollor)